Rozwody

Prowadzona przez nas kancelaria prawna w Nysie pomaga przejść przez sprawy rozwodowe. Mamy świadomość szczególnego charakteru tego rodzaju postępowań i dlatego zapewniamy dyskrecję oraz poufność podczas przygotowywania i prowadzenia spraw o rozwody czy o separację. Pomagamy stronom w sporządzeniu pozwu oraz w przygotowaniu odpowiedzi na pozew, a także opracowywaniu innych pism procesowych związanych z postępowaniem. Nasi adwokaci udzielają porad prawnych oraz sporządzają opinie.

Pomagamy w sprawach rozwodowych z orzekaniem o winie i bez orzekania. Wspieramy także naszych Klientów w sprawach, które wynikają z usankcjonowania prawnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Prowadzimy postępowania dotyczące podziału majątku, ustalenia władzy rodzicielskiej, ustanowienia alimentów. Przedstawiamy prawa jakie przysługują obu stronom i objaśniamy konsekwencje możliwych rozwiązań sytuacji. Uczestniczymy także w mediacjach. Stanowią częste narzędzie sądu w postępowaniu rozwodowym i mają na celu faktyczne wykluczenie innych dróg – niż sądowa – do rozwiązania sytuacji małżeńskiej.

W naszej kancelarii adwokackiej w Nysie przyjmujemy osoby, które poszukują wsparcia prawnego. Uprzednie umówienie spotkania pozwoli uniknąć kłopotliwego oczekiwania. Dzięki ustaleniu konkretnego terminu i godziny możemy zagwarantować naszym Klientom pełne skupienie i uwagę na ich sprawie. Podczas konsultacji nasi prawnicy przedstawią wstępnie możliwości. Dla zapewnienia możliwie precyzyjnego sformułowania porady, prosimy o przygotowanie się i przedstawienie swoich oczekiwań oraz jak najbardziej dokładne przedstawienie sytuacji.