Prawo karne

W naszej kancelarii prawnej w Nysie oferujemy pomoc adwokatów w sprawach z zakresu prawa karnego. Oferujemy wsparcie klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom. W naszej codziennej pracy podejmujemy się między innymi:

  • - obrony oskarżonych w sprawach z obszaru prawa karnego,
  • - reprezentowania podejrzanych w postępowaniu karnym,
  • - obrony obwinionych w sprawach o wykroczenia,
  • - reprezentowaniu pokrzywdzonych w sprawach z zakresu prawa karnego,
  • - wsparcia w postępowaniu wykonawczym.

Ponadto nasza kancelaria prawna udziela pomocy w postaci porad prawnych ustnych i pisemnych. Podejmujemy się także sporządzania opinii oraz przygotowywania stosownej dokumentacji, niezbędnej do prowadzenia postępowania, np. pism procesowych (zażalenia, apelacje, kasacje). Adwokat może udzielić również wsparcia w sprawach karnoskarbowych czy karnogospodarczych.

Nasi prawnicy aktywnie uczestniczą w czynnościach na każdym etapie sprawy – od postępowania przygotowawczego i głównego aż po postępowanie wykonawcze. Biorą udział w przesłuchaniach, uczestniczą przy stawianiu zarzutów, a także zapewniają asystę podczas posiedzeń, decydujących o aresztowaniu. Podejmują się reprezentowania stron w postępowaniach dotyczących m.in. jazdy pod wpływem alkoholu, posiadania narkotyków, gróźb karalnych, spowodowania wypadku, kradzieży, rozboju, oszustwa, stalkingu. Zapewniają przy tym pełną poufność, wynikającą z naszego poszanowania do dochowania tajemnicy zawodowej oraz respektowania etosu zawodu prawnika. Osoby zainteresowane wsparciem dobrego adwokata na terenie Nysy mogą kontaktować się z naszą kancelarią i umówić się na spotkanie.