Odszkodowania

Podejmujemy się w naszej kancelarii adwokackiej spraw o odszkodowania. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń z tytułu strat doznanych w wyniku wypadków drogowych, błędów medycznych, wypadków przy pracy. Ponadto pomagamy uzyskiwać odszkodowania z umów ubezpieczeń oraz z tytułu niewykonania umów. Wspieramy także rodziny osób, które utraciły bliskiego w uzyskaniu należności, pozwalających im na godny pochówek oraz dalsze życie.

Nasi adwokaci i radcy prawni pomagają w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji i dowodów, ponadto udzielają pomocy w przygotowywaniu odpowiednich pism – niezbędnych na drodze postępowania. Ponadto udzielają porad prawnych dotyczących odszkodowania. Wiele osób nie ma świadomości, że może ubiegać się o nie nawet w kilka lat po zdarzeniu. Uświadamiamy naszych Klientów oraz objaśniamy możliwe rozwiązania zaistniałej sytuacji. Zastępujemy ich we wszelkich formalnościach, przejmujemy na siebie ciężar negocjacji i reprezentujemy przed sądami oraz organami administracyjnymi i towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Nasza kancelaria prawna podejmuje się prowadzenia nowych spraw, jak też przejmujemy sprawy, które już uzyskały wyrok jednak poszkodowani nie uzyskali odszkodowania bądź uzyskali je w zaniżonym wymiarze. Pomagamy uzyskać także należności wynikające ze strat, jakie ponieśli poszkodowani, tzn. koszty rehabilitacji, dojazdy do placówki medycznej, itp. Ponadto uwzględniamy w roszczeniach także utracone korzyści, które poszkodowany mógłby zyskać, gdyby nie uległ wypadkowi (np. pełna stawka wynagrodzenia za pracę, itp.).