bg pic

Rozwód a separacja – różnice prawne

Gdy w związku małżeńskim pojawia się poważny kryzys, a terapie dla par nie przynoszą skutków, wiele osób decyduje się na rozstanie. Pomimo jednak zaprzestania wspólnego mieszkania małżonków dalej łączy wspólność majątkowa oraz szereg regulacji, które zwyczajowo obowiązują małżeństwo. Właśnie z tego powodu pary decydują się na usankcjonowanie prawne swoich relacji i ubiegają się sądownie o rozwód bądź separację.

Czym jest rozwód i separacja?

Gdy między małżonkami doszło do rozkładu pożycia, zarówno mąż, jak i żona mają prawo wystąpić do Sądu z wnioskiem o orzeczenie separacji bądź rozwodu. Zasadniczą różnicą między tymi dwoma stanami jest odwracalność. Separacja stanowi bowiem tylko uchylenie małżeństwa, a nie jego rozwiązanie – co następuje przy rozwodzie. W związku z tym małżonkowie mogą w każdej chwili wnieść do Sądu sprawę o zniesienie separacji, a ich sytuacja powróci do stanu sprzed separacji. Rozwód jest ostatecznym i nieodwracalnym krokiem, co oznacza, że Sąd nie ma możliwości zniesienia go.

Do istotnych różnic należy zaliczyć także następujące kwestie:

  • - małżonek pozostający w separacji nie może wejść w związek małżeński z inną osobą; po rozwodzie, każda z osób może zawrzeć nowe małżeństwo;
  • - orzeczenie separacji jest łatwiejsze w uzyskaniu, ponieważ nie ma konieczności udowadniania, że nastąpił trwały rozkład pożycia, co jest konieczne przy sprawach rozwodowych;
  • - orzeczenie separacji nie umożliwia powrotu do wcześniejszego nazwiska, zaś po rozwodzie każdy z małżonków może przyjąć nazwisko ze stanu panieńskiego bądź kawalerskiego;
  • - separacja jest odwracalna, rozwód – nie;
  • - po rozwodzie okres płacenia alimentów może być ograniczony czasowo w pewnych przypadkach, natomiast w przypadku separacji takie ograniczenia nie występują;
  • - do wzajemnej pomocy są zobowiązani (jeśli wymagają tego względy słuszności) małżonkowie pozostający w separacji, natomiast obowiązek ten nie spoczywa na małżonkach po rozwodzie.

Zarówno orzeczenie rozwodu, jak i separacji powoduje rozdzielność majątkową. Podobnie wyglądają sprawy spadkowe – i w przypadku rozwodu, i w sytuacji separacji małżonek uznany za winnego rozkładu pożycia w orzeczeniu o separacji lub rozwodzie, jest wyłączony z dziedziczenia.