bg pic

Przepisy związane z jazdą pod wpływem alkoholu

Od 1 czerwca 2017 roku obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące kar za jazdę pod wpływem alkoholu. Do tego czasu prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym mogło być kwalifikowane jako wykroczenie bądź przestępstwo w zależności o zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu (wykroczenie: 0,2-0,5‰ we krwi lub 0,1-0,25 mg/dm3 w wydychanym powietrzu; przestępstwo: powyżej 0,5 ‰ we krwi lub powyżej 0,25 mg/dm3 w wydychanym powietrzu). Wobec tego surowość kar była odmienna w zależności od stopnia nietrzeźwości kierowcy:

  • - w przypadku wykroczenia stosowano przepis 87. Kodeksu wykroczeń, a więc karą był areszt bądź grzywna nie niższa niż 50 zł, a kierowca mógł być pozbawiony prawa do prowadzenia samochodu od 6 miesięcy do 3 lat.
  • - w przypadku przestępstwa stosowano przepisy na podstawie art.. 178a Kodeksu karnego, a kierowca podlegał karze grzywny ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności na okres do 2 lat.

Nasza kancelaria adwokacka z Nysy informuje, iż zgodnie z nowymi przepisami z 1 czerwca 2017 roku prawo karne przewiduje zaostrzenie odpowiedzialności karnej wobec nietrzeźwych kierowców, którzy spowodowali wypadek śmiertelny lub przyczynili się do ciężkiego uszkodzenia ciała. Grozi im wówczas od 2 do 12 lat pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zawieszenia kary, a na zmniejszenie wymiaru kary nie mają wpływu okoliczności łagodzące ani wcześniejsza niekaralność. Ponadto sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdu na okres nie krótszy niż 3 lata, a maksymalnie na 15 lat. Ponadto Sąd ma obowiązek orzec świadczenie pieniężne na rzecz Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie nie niższej niż 5 tys. zł.

Osoby powtórnie zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu podlegają karze bezwzględnego pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat (za art. 178a k.k.). Ponadto Sąd orzeka obowiązkowo świadczenia pieniężne w wysokości 10 -60 tys. zł. na rzecz Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. W takiej sytuacji Sąd orzeka także – obligatoryjnie – dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.