bg pic

Prawnik, radca prawny czy adwokat?

Czy określenia prawnik i adwokat oznaczają zawsze to samo? Jak różnią się kompetencje radcy prawnego i adwokata? Nasi Klienci często zastanawiają się nad tymi zagadnieniami. Otrzymujemy też od nich pytania w tym temacie, dlatego przygotowaliśmy krótkie i zwięzłe objaśnienia.

Kim jest prawnik?

To osoba, która posiada wyższe wykształcenia prawnicze i posiada tytuł magistra prawa. Mianem tym określa się najniższy stopień zawodowy w dziedzinie prawa, a osoba posiadająca go ma najwęższy zakres uprawnień. Potocznie często mylnie terminem tym określa się wszystkie osoby pracujące w kancelarii prawnej, posiadające kierunkowe wykształcenie. Prawnik może prowadzić własną praktykę i udzielać porad prawnych, ale nie może występować w roli pełnomocnika profesjonalnego przed sądami.

Kim jest adwokat?

Posiada najwyższy stopień spośród zawodów prawniczych. Podobnie jak prawnik posiada stosowne wykształcenie i tytuł magistra prawa, ale ponadto ma ukończone 3-letnie szkolenie aplikanckie zakończone pozytywnie egzaminem adwokackim. Musi również uzyskać wpis na listę w okręgowej radzie adwokackiej. Posiada najszerszy zakres kompetencji i może prowadzić sprawy w każdym obszarze ustawodawstwa.

Ponadto adwokat:

  • - nie może być zatrudniony,
  • - może prowadzić własną działalność (we własnym imieniu i na własny rachunek),
  • - podlega nadzorowi organów samorządowych,
  • - jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia cywilnego.

Kim jest radca prawny?

Jego status jest zbliżony do statusu adwokata, jednak te dwa zawody różnią przede wszystkim dwie kwestie:

  • - radca może być zatrudniony w zakładzie pracy,
  • - radca nie może być obrońcą (nie może reprezentować oskarżonych w sprawach karnych i karno-skarbowych; może natomiast reprezentować powoda cywilnego bądź oskarżyciela posiłkowego).

Kim jest aplikant?

Jest to prawnik – przynajmniej magister prawa – posiadający zdany egzamin na aplikację, która trwa trzy lata i stanowi kontynuację kształcenia uniwersyteckiego wzbogaconego praktyką w kancelarii. Aplikanci mogą po upływie 6 miesięcy praktyki stawać przed sądami rejonowymi, a po 18 miesiącach przed pozostałymi – z wyłączeniem Sądy Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.