bg pic

Jak wygląda proces pozyskiwania odszkodowania?

Procedura ubiegania się o odszkodowanie jest w ogólnym kształcie taka sama dla wszystkich poszkodowanych, bez względu na rodzaj wypadku, jakim ulegli. Do najważniejszych jej elementów należy zaliczyć zgromadzenie właściwej dokumentacji oraz zgłoszenie szkody do właściwych organów. Nie mając pełnej wiedzy, od kogo należy ubiegać się należności z tytułu poniesionych szkód, warto skonsultować się z biurami, które specjalizują się w dochodzeniu roszczeń. Można też przekazać prowadzenie swojej sprawy takiej firmie, która pomoże w gromadzeniu dokumentacji właściwej oraz uzupełniającej, a także będzie reprezentowała poszkodowanego przed pracodawcami, organami administracyjnymi bądź towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Proces pozyskiwania odszkodowania to kilkuetapowa procedura, na którą składają się w ogólnym zarysie następujące fazy:

  • - zgłoszenie wypadku (np. policji, kierownikowi, towarzystwu ubezpieczeniowemu, itp.) i uzyskanie odpowiedniej pomocy (wypadek, który nie został zgłoszony oraz osoba, która nie korzystała z pomocy medycznej będzie miała utrudnione ubieganie się o odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód na zdrowiu);
  • - zebranie odpowiedniej dokumentacji i dowodów, poświadczających m.in. odniesione szkody, koszty leczenia i rehabilitacji, utraconych korzyści, itp.
  • - znalezienie świadków – potwierdzenie przez świadków informacji dotyczących wypadku, który widzieli na własne oczy, jest pomocne przy dochodzeniu roszczeń i może skrócić czas procedury.
  • - wystosować wniosek o odszkodowanie – może być on w formie pisemnej bądź ustnej, osobiście bądź online, istotna jest skuteczność zgłoszenia szkody oraz chęci uzyskania z tego tytułu odszkodowania.

W szczegółach postępowania uzyskiwania odszkodowań sprawy różnią się między sobą i wymagają odmiennego przygotowania. Firmy odszkodowawcze i kancelarie adwokackie udzielają pomocy w każdej ze spraw a większość formalności biorą na siebie, przy czym udzielają informacji o tym co poszkodowany powinien zrobić w kolejnych krokach.